Serva bilen själv

Vid första anblick kan bilen te sig som ett mysterium. Sladdar, motorer, delar, och annat osammanhängande som är svårt för den oinvigde att förstå gör att man sällan vill försöka sig på att laga sin bil själv.Vid sidan om det är bilen en maskin med avancerad teknik vilket gör att en nybörjare sällan kan laga alla fel själv. Men det finns ett par saker som även du med obefintlig teknisk kunskap kan göra för att serva din egen bil.Serva bilen

Vad kan du göra och vad bör du inte göra?

På GP.se har de skrivit en artikel om vad du kan göra och vad du inte bör göra. Samtidigt rekommenderar de dig att kontakta en verkstad då du är i behov av specialkunskaper. Att byta olja och filter är sådant som även den tekniskt okunnige kan göra.Du kan också lära dig att utföra en rutinkontroll av din bil. Då tittar du så att batteriet är rent, att gångjärnen är smorda och att klämmor och kabelskor sitter fast ordentligt. Att kontrollera bromsar, elsystem, spännremmar och mer avancerade undersökningar kräver en kunnig yrkesman. Sådana finner du hos exempelvis Mekster, som du kan anlita för hjälp med alla större fel som uppstår.

Enklare undersökningar

Ett annat tips är att ”känna av sin bil”. Det kan du göra genom att ta din bil på en testtur och vara uppmärksam på hur bilen fungerar och reagerar. Då ska du framförallt rikta din uppmärksamhet mot hur bilen låter och hur den vibrerar. Testa bromsarna, blinkers och dämpningen.